Alles wat je moet weten over studiepunten (en hoe je ze haalt)

min. lezen
Wat zijn studiepunten?

Het halen van studiepunten is een belangrijk onderdeel van je studie. Maar wat zijn dit, hoe worden studiepunten berekend en wat is het verschil met de cijfers die je kunt halen op het hbo en de universiteit? Dat en meer wordt uitgelegd in deze blog.

Wat is een studiepunt?

Als je bijvoorbeeld een tentamen maakt, krijg je twee punten: een cijfer dat laat zien hoe goed je het gemaakt hebt en – als je een voldoende haalt – één of meer studiepunten. Dat laatste geeft aan dat jij een stukje verder bent gekomen in je studie. Zie het als een hp-punt bij Pokémon Go: hoe meer studiepunten je haalt, hoe verder in je studie bent. Officieel heet een studiepunt trouwens een ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System).

Hoe werkt dit?

Tijdens je studie moet je een totaal aantal studiepunten halen om te kunnen slagen. Elk jaar zijn er 60 punten te verdienen, verdeeld over een aantal vakken die je moet halen (het curriculum). Een hbo-bachelor duurt vier jaar: dus 4 x 60 = 240 punten die je voor je hbo moet halen. Een wo-bachelor duurt drie jaar: dus 3 x 60 = 180 punten. Zo werkt het ook met een master. Het aantal punten hangt af van hoe lang je master duurt, maar het komt altijd neer op 60 punten per jaar. Als je alle punten die staan voor een opleiding hebt behaald, dan ben je afgestudeerd en mogen de slingers uit.

Maar hoe wordt dan bepaald hoeveel studiepunten je per vak krijgt? Laten we eens een break down van het aantal punten doen. Eén punt staat voor 28 uur aan werk. Stel, je kunt voor een vak 2 studiepunten halen, dan moet je gemiddeld 2 x 28 = 56 uur werk in dat vak steken om een voldoende voor je tentamen te halen. Dit is een gemiddelde, dus het kan zijn dat je voor sommige vakken meer of juist minder uren maakt en toch die twee punten pakt.

Zoals je tussen de lijntjes door kunt lezen, haal je studiepunten door een combinatie van een aantal dingen. Als eerste moet je er een bepaald aantal uren insteken door colleges te volgen, opdrachten te maken (alleen of in een groep) en een gedeelte zelfstudie. Maar het daadwerkelijke punt krijg je pas als je een voldoende voor een tentamen, presentatie of (stage)verslag te doen – een toetsingsmoment haalt.

BSA en studiepunten

In het eerste jaar moet je minstens een aantal studiepunten halen om überhaupt door te mogen met je studie. Je moet dan namelijk je Bindend Studieadvies (BSA) halen. Hoeveel punten je voor je BSA moet halen, hangt af van de opleiding. Soms heb je aan 36 punten genoeg, maar sommige opleidingen vragen 45 of zelfs 60 (alle punten voor dat jaar), om je BSA te halen. Mocht je het niet halen, dan moet je de studie verlaten en mag je diezelfde studie de komende drie jaar (!) niet volgen.

Dat betekent dat wanneer je wel het BSA, maar niet alle 60 studiepunten haalt, je gewoon door bent naar het volgende jaar. Je moet die punten alleen wel nog halen in jaar 2. Vanaf jaar 2 hoef je in principe geen minimum aantal studiepunten te halen. Je kunt het dan iets rustiger aandoen, al kun je je studie niet eeuwig rekken. Dan krijg je weer andere problemen.

Waarom zijn er studiepunten?

Misschien vraag jij je af waarom je twee soorten punten krijgt. Een terechte vraag. Dat heeft alles te maken met de Europese regels. In heel Europa werken hogescholen en universiteiten met deze ECTS. Dat is handig, want mocht je een master in een ander Europees land doen, of je besluit je bachelor in bijvoorbeeld België te doen en een master in Nederland, dan kun je makkelijk met je ECTS aantonen dat je een studie hebt gehaald en zonder problemen door kan met je master.

Placeholder cta

Simpel in je inbox

Studiekeuzelab helpt je een studie kiezen.