UPDATE - Ook Eerste Kamer stemt voor terugkeer basisbeurs

min. lezen
basisbeurs-keert-terug

De basisbeurs in het hoger onderwijs keert zeker terug. Na de Tweede Kamer, heeft ook de Eerste Kamer voor het voorstel gestemd. Nog meer goed nieuws: de beurs wordt al vanaf studiejaar 2023/2024 definitief ingevoerd. Wat betekent dit voor jou?

Spreek je met iemand die voor 2015 gestudeerd heeft, dan vliegen de nostalgische termen als ‘gratis OV’ en ‘basisbeurs’ je om de oren. Maar, ook jij gaat als (toekomstig) student met deze termen te maken krijgen.

Want: in het nieuwe regeerakkoord is duidelijk geworden dat we weer terug gaan naar een basisbeurs voor alle studenten en een inkomensafhankelijke aanvullende beurs. Zo nemen we afscheid van het leenstelsel!

UPDATE - de nieuwe basisbeurs (2023/2024)

De nieuwe basisbeurs voor uitwonende studenten gaat omhoog. Vanaf studiejaar 2023/2024 bedraagt de tegemoetkoming 274,90 euro per maand.  Thuiswonende studenten krijgen vanuit de basisbeurs 110,30 euro per maand.

Goed om te weten: vanwege hogere kosten voor boodschappen en energie, kunnen alle uitwonende studenten in het studiejaar 2023/2024 eenmalig rekenen op 164,30 euro per maand extra.

De basisbeurs ontvangt iedere student, maar voor extra financiële ondersteuning is er voor de lage- en middeninkomens een aanvullende beurs die kan oplopen tot maximaal 416,- euro per maand, afhankelijk van het inkomen van de ouders. Daarbij is de inkomensgrens verhoogd naar 70.000,- euro per jaar.

Basisbeurs aanvragen

Het aanvragen van je basisbeurs kan vanaf maandag 19 juni 2023 via MijnDUO. Ontvang je al studiefinanciering of heb je al eerder studiefinanciering aangevraagd? Dan ontvang je een bericht van DUO. 

Zorg er voor dat je je aanvraag vóór 1 september regelt. Zo kan DUO de basisbeurs daadwerkelijk in september voor de eerste keer uitkeren.

Tegemoetkoming leenstel

Maar wat als je al begonnen bent met studeren en dus helemaal of deels valt onder het leenstelsel? Je ziet je studieschuld iedere maand torenhoog oplopen en je bent je bewust van de consequenties in latere fases van je leven. Eigenlijk is het oneerlijk dat jij nu het kind van de rekening wordt, en dat vinden verschillende politieke partijen ook.

Daarom komt er een tegemoetkoming voor deze leenstelsel-studenten. De tegemoetkoming bedraagt 359 euro per gestudeerd jaar, met een maximum van 1436 euro – als je 4 jaar hebt gestudeerd. Deze tegemoetkoming krijg je ook als je geen studiefinanciering hebt gehad. Als je in 2022/2023 bent begonnen met studeren, krijg je 359 euro.

Ben je begonnen met studeren in studiejaar 2015/2016 tot en met 2028/2019? Dan geldt ook een extra tegemoetkoming van 1835 euro, als vervanging van de studievoorschotvoucher.

Meer weten over de tegemoetkoming voor leenstel-studenten? Check de website van de Rijksoverheid.

 

Compensatie voor oud-studenten

En dan is er nog de grote groep studenten die in 2015 of later is begonnen met studeren en ook al is afgestudeerd. Deze groep heeft door het leenstelsel een hoge studieschuld opgebouwd, met alle gevolgen van dien...

Het kabinet wil deze groep compenseren met een bedrag van 1802 euro als mindering op hun lening of, wanneer de schuld is afgelost, in de vorm van een uitkering. Naar verwachting gaat dit pas in 2025 in.

Hier zijn een aantal voorwaarden aan verbonden, zo moet je:

Deze voorwaarden gelden zowel voor oud-studenten als huidige studenten.

De basisbeurs in het kort:

  • Basisbeurs (uitwonend of thuiswonend) is voor iedereen gelijk, ongeacht inkomen van ouders.
  • OV-kaart: gratis reizen doordeweeks of in het weekend
  • Basisbeurs en OV-kaart hoef je niet terug te betalen als je binnen 10 jaar je diploma hebt behaald. 
  • Er komt een inkomensafhankelijke aanvullende beurs tot 416 euro per maand tot inkomens van 70.000,- euro.
  • Rentedragende lening moet je wel terugbetalen, binnen 15 of 35 jaar.
  • Als je in 2022 begint, kun je in je tweede jaar een basisbeurs krijgen.
  • NIEUW: de bijverdiengrens op het mbo vervalt per 1 januari 2024. 

Wil je meer weten over de plannen van het kabinet? Lees dan deze pagina. Voor meer informatie kun je ook op de website van DUO terecht

Placeholder cta

Simpel in je inbox

Studiekeuzelab helpt je een studie kiezen.