Wat is wo, en wat is een wo opleiding?

min. lezen
wat is wo

Als je gaat studeren, kun je dat op een aantal niveaus doen: van praktisch tot theoretisch. Praktisch onderwijs is mbo en theoretisch gericht onderwijs is wo. Hbo niveau is een mix tussen praktisch en theoretisch onderwijs. Van het mbo en het hbo zul je al wel eens hebben gehoord, maar wat betekent wo eigenlijk en wat houdt het in?

Wat is wetenschappelijk onderwijs (wo)?

Laten we beginnen met waar wo voor staat. Wo is net als mbo (middelbaar beroepsonderwijs) en hbo (hoger beroepsonderwijs) een afkorting. Wo betekent: wetenschappelijk onderwijs. Dit is onderdeel van het hoger onderwijs. In Nederland kun je kiezen uit twee vormen hoger onderwijs: hbo of wo niveau.

Theoretisch onderwijs

Op het wo krijg je theoretisch onderwijs en ontwikkel je onderzoeksvaardigheden. Dit allemaal om klaargestoomd te worden voor hogere functies in het bedrijfsleven of om wetenschapper te worden en zelf onderzoek te doen op de uni.

Wetenschap bedrijven

Wetenschappelijk onderwijs leert jou dus eigenlijk wetenschap bedrijven. Met verschillende vakken krijg je de skills mee die je moet hebben om binnen jouw vakgebied onderzoek te doen. Je leert om op een systematische manier te werken en nieuwe kennis en theorieën te ontwikkelen. Je hoeft hier niet altijd een praktisch vraagstuk op te lossen, het kan ook puur theoretisch.

Toelating wo

Om op wo niveau te kunnen studeren heb je een vwo diploma, of een hbo propedeuse nodig. Als je 21 jaar of ouder bent, maar je hebt de middelbare school niet afgemaakt, dan kun je door middel van een toelatingsexamen ook een wo opleiding volgen. Met deze 21 plus toets bepaalt de universiteit of je het niveau aankan. Zo kun je na de middelbare school toch nog studeren op universitair niveau.

Diploma’s op wo niveau

Op wo niveau kun je verschillende diploma’s, of graden halen.

 • Propedeuse (1 jaar)
 • Wo bachelor (BA of BSc: Bachelor of arts/ of science) (3 jaar)
 • Wo master (MA of MSc, Master of Arts/ of science) (1 of 2 jaar)
 • PhD (4 jaar)

Lees hier welke titel je mag gebruiken na je opleiding.

De propedeuse is een manier om te kijken of je het niveau aankan. Je moet hiervoor 60 studiepunten in het eerste en tweede jaar halen. Als je dat niet haalt, moet je stoppen met je studie. Als je het wel haalt, mag je door naar de bachelor. Wanneer je deze haalt mag je door naar de master.

Titels

Bij een bachelor en een mastergraad komen titels kijken. Als je je Ba of BSc hebt gehaald, ben je een bachelor of arts/ of science. Als je een mastergraad hebt behaald mag je jezelf master of arts, of master of science noemen.

Na je master kun je ook de doctorstitel (dr.) halen. Dit wordt ook wel een PhD of doctoraat genoemd en is de allerhoogste graad die je op de universiteit kunt halen. Dit is een vierjarig traject waarvoor je geselecteerd moet worden. Dat gebeurt door middel van een sollicitatie. Dit hele traject wordt ook wel een promotie genoemd.

De universiteit

Een wo studie volg je aan de universiteit. Dat woord zal je bekend voorkomen, maar weet je ook wat het betekent? Nee? Niet erg. Hier is het antwoord:

“Het is een onderwijsinstelling in het hoger onderwijs die is ingericht om wetenschappelijk onderwijs te bieden en wetenschappelijk onderzoek te verrichten. Zij verzorgt academische opleidingen en verleent academische graden.” - bron: wikipedia.

Onderzoek

Universitaire opleidingen leiden studenten dus niet op voor een bepaald beroep, maar eerder binnen een bepaalde studierichting. Dat klinkt een beetje vaag. Daarom krijg je hier een voorbeeld. Stel je kiest een hbo bachelor Geschiedenis. Dan wordt je opgeleid tot docent.

Als je op universitair niveau geschiedenis studeert, doe je onderzoek naar bepaalde tijdsvakken en creëer je nieuwe kennis daarover. Binnen het wo niveau geschiedenis kun je verschillende kanten op. Zo kun je er zelfs premier mee worden (Mark Rutte heeft ook geschiedenis gedaan).

Nederland

De kaders liggen dus niet zo vast als op het hbo. Hierin verschillen het hbo en wo best veel van elkaar. Op wo niveau ben je dus bezig nieuwe kennis de ontwikkelen of oude kennis te bevestigen. In Nederland zijn er 13 grote universiteiten. De oudste universiteit in Nederland is de Universiteit van Leiden (1575), de jongste is University of Twente (1961).

Welke universiteiten zijn er in NL?

Dit zijn de dertien grote universiteiten in Nederland

 • Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Maastricht University
 • Radboud Universiteit Nijmegen
 • Rijksuniversiteit Groningen
 • Technische Universiteit Delft
 • Technische Universiteit Eindhoven
 • Tilburg University
 • Universiteit Leiden
 • Universiteit Twente
 • Universiteit Utrecht
 • Universiteit van Amsterdam
 • Vrije Universiteit Amsterdam
 • Wageningen University & Research

Oud

Maar universiteiten als onderwijsinstelling zijn al (heel) veel ouder. De allereerste universiteit in West-Europa is opgericht in Bologna, Italië: De Universiteit van Bologna. Deze is gesticht in 1088 en bestaat nog steeds.

Maar zelfs in de Griekse oudheid waren er al scholen die op een universiteit leken. En in Spanje werden universiteiten gesticht door de Moren. Zelfs in India is een hele oude universiteit gevonden. Dit begrip is dus al enorm oud.

hoe werk een wo opleiding

Oxford University, gesticht in 1096!

Eigen karakter

Iedere universiteit heeft zijn eigen karakter en specialisme. Zo staat de Erasmus Universiteit bekend om zijn economie faculteit en staat Maastricht University bekend om haar internationale karakter. De technische universiteiten zijn gespecialiseerd in alles wat te maken heeft met technologie en de ontwikkelingen.

Hoe werkt het wo en de universiteit?

Een universiteit bestaat uit verschillende onderdelen. Zo zijn er faculteiten, vakgroepen, leerstoelen, onderzoeksinstituten en studierichtingen. We leggen ze hieronder kort uit.

Faculteit

Een faculteit is grof gezegd een verzameling van aantal onderwijsrichtingen en onderzoekstaken die veel met elkaar te maken hebben. Zo heb je bijvoorbeeld de faculteiten rechtsgeleerdheid, geneeskunde, geesteswetenschappen, natuurwetenschappen en (politieke en) sociale wetenschappen.

Elke universiteit heeft meerdere faculteiten. Vaak hebben faculteiten hun eigen plek op de universiteit met meerdere grote collegezalen. Hier studeer je, kom je samen met andere studenten van dezelfde faculteit en heb je college. In en rondom het faculteitsgebouw breng je het grootste deel van je studie door.

Onderzoeksinstituut

Waar faculteiten zich voornamelijk richten op onderwijs en deels op onderzoek, houden onderzoeksinstituten zich volledig richten op het doen van onderzoek. Een onderzoeksinstituut valt soms binnen één faculteit, maar kan ook over meerdere faculteiten verdeeld zijn.

Van oudsher vond wetenschappelijk onderzoek plaats op de faculteit zelf. Maar tegenwoordig wordt dit onderverdeeld tussen faculteiten en de onderzoeksinstituten.

Vakgroep

Dit een verzameling van een aantal kennisgroepen. Dat zijn groepen waar veel kennis is over een bepaald onderwerp, bijvoorbeeld: infectie & immuniteit of ijs & klimaat (bron: uu.nl). Hier komt alle kennis over dit onderwerp bij elkaar om nieuwe kennis te produceren.

Leerstoel

Een leerstoel is een plek voor een hoogleraar op een specifiek onderwerp waar hij of zij onderwijs in moet geven en zelf onderzoek moet doen naar dat onderwerp. Een hoogleraar is trouwens de hoogste rang binnen de universiteit en deze persoon spreek je aan met ‘professor’.

professor

Misschien wel de bekendste professor ooit: Albert Einstein

Studierichtingen

Studierichtingen zijn ook onderdeel van een faculteit en gaan bijvoorbeeld over kunst en cultuur, of recht en bestuur, of techniek. Een faculteit heeft meerdere studierichtingen.

Waar kom jij terecht als student?

Als je naar de universiteit gaat volg je als student dus een studie. Die opleiding is onderdeel van de faculteit. Ga jij bijvoorbeeld rechten studeren, dan is jouw studie onderdeel van de faculteit rechtsgeleerdheid. 

Hoogst haalbare?

Sommige mensen zeggen dat wetenschappelijk onderwijs het hoogst haalbare is. In zekere zin is dat waar, het gemiddeld studietempo ligt hoger dan op het hbo en mbo. Tijdens een universitaire studie behandel je abstracte opdrachten waarbij je uiteindelijk nieuwe kennis en theorieën produceert. Op het hbo ga je aan de slag met deze kennis en pas je die toe en optimaliseer je deze. En tijdens een mbo opleiding leer je vooral voor een uitvoerend beroep.

Grote verschillen

Als je goed leest zie je dat de grootste verschillen dus niet perse in het niveau, maar in de manier van onderwijzen zitten. Het is trouwens ook niet perse zo dat een universitaire opleiding een garantie biedt voor een hogere functie in het bedrijfsleven. Er zijn genoeg voorbeelden te vinden van mensen met een mbo of hbo studie die het minstens zover hebben geschopt.

Welk niveau past het beste bij jou?

Nu je meer weet over het wo, kun je beter beslissen of het ook bij jou past. Want niet alle studenten willen wetenschappelijk worden opgeleid. Sommigen kiezen liever voor een hbo bacheloropleiding, omdat dit soms een helder beroepsbeeld oplevert.

Wat het ook wordt: hbo of wo, het is dus aan jou wat je wil. Uiteindelijk wil je niet de verkeerde studiekeuze maken, en kiezen voor de studie die het beste bij jou past, of het nu een hoger niveau is of niet maakt dus eigenlijk niet zoveel uit.

Ga eropuit

Natuurlijk wil jij de studie kiezen die het beste bij jou past. Een goed beeld krijg je wanneer je een keer gaat proefstuderen. Je ervaart dan hoe de school is en hoe de studenten zijn. Zo kun je een opleiding en de niveaus vergelijken. Zo voorkom je dat je de verkeerde studie op het verkeerde niveau gaat doen. Lees hier alvast de verschillen tussen hbo en wo.

Placeholder cta

Simpel in je inbox

Studiekeuzelab helpt je een studie kiezen.