Verschil hbo en wo: dit kun je verwachten op het hbo en de uni

min. lezen
Verschillen hbo en wo

Ok, je zit in het (een na) laatste jaar van de middelbare school en je moet binnenkort een studiekeuze gaan maken. Naast de andere dingen die belangrijk zijn om over na te denken, vraag jij je misschien af, waarin verschillen hbo en wo?

Verschillen hbo vs wo

Hbo of wo: “Makkelijk: de ene is meer praktisch, de ander is meer theoretisch.”, denk je bij jezelf. Dat klopt, maar er zijn meer verschillen.

Laten we als eerste zeggen dat je op zowel hbo (een hogeschool) als wo (een universiteit) een bachelor kan halen. Deze zijn evenveel waard. Op de universiteit kun je ook nog een master halen. Dat kan ook als je als je een hbo bachelor hebt afgerond, maar daar komen we zo op terug. Het verschil zit vooral in de manier hoe jij je diploma haalt en hoe lang je erover doet.

Andere focus

Hbo studies zijn beroepsgericht, terwijl wo studies onderzoeksgericht zijn. Bij hbo gaat het om het hoe, en bij wo om het waarom. de universiteit is wetenschappelijk gericht, terwijl een hbo-studie meer gericht is op de praktijk en het toepassen van de kennis. Dit zijn de belangrijkste verschillen in focus.

Verschillen hbo en wo in focus

Klik hier om de verschillen op een rijtje te zien

HBO
 • H = hoe
 • Helder beroepsbeeld
 • De belangrijkste taak van een hogeschool is het geven van onderwijs. Daarnaast is er ook veel aandacht voor advieswerk voor bedrijven en instellingen.
WO
 • W = waarom
 • Geen helder beroepsbeeld
 • De universiteit heeft, naast haar onderwijstaak, een onderzoekstaak. Doordat docenten vaak ook een onderzoekstaak hebben, komt nieuwe kennis en het proces van wetenschappelijk onderzoek in de colleges aan de orde.
Wat doe je op hbo en wo?

Klik op het pijltje om de verschillen te zien wat je op het hbo en op het wo doet

HBO
 • Het hoger beroepsonderwijs leidt op tot specifiek beroep. Je past kennis toe en je werkt oplossingsgericht. Het onderwijs is gericht op het verwerven van competenties.
 • Kennis gebruiken
 • Verbeteren wat bestaat
 • Koppeling aan proces/product
 • Theorie meteen toepassen: praktijkgerichte opdrachten
 • Onderwijsgericht
WO
 • De nadruk ligt bij het wetenschappelijk onderwijs op het analytisch en kritisch leren kijken naar de manieren waarop je een bepaald vakgebied kunt benaderen.
 • Kennis ontwikkelen
 • Ontwerpen wat er nog niet is
 • Technisch theoretisch
 • Je genereert nieuwe kennis: theoretische opdrachten
 • Onderzoeksgericht
Verschillen hbo/wo: Manier van werken

Ook het onderwijstempo verschilt tussen hbo en wo. Zo staat er vier jaar voor een hbo bachelor en drie jaar voor een wo bachelor. Hieronder zie je de andere verschillen.

HBO
 • Relatief laag onderwijstempo
 • Veel groepsgewijs werken
 • Meer controle op huiswerk
 • Er wordt langer bij een onderwerp stilgestaan
 • Stage verplicht
WO
 • Relatief hoog onderwijstempo
 • Veel zelfstandig werken
 • Minder controle op huiswerk
 • Er wordt van je verwacht dat je de grotere hoeveelheid (Engelstalige) lesstof snel in je kunt opnemen en dat je de stof vlot begrijpt.
 • Stage mogelijk

Andere onderwijsmethoden

Een ander verschil is dat de vorm waarin wordt lesgegeven anders in elkaar zit. Zo heb je op beide niveaus wel hoor- en werkcolleges, maar is het anders ingericht. Op hbo zit er nauwelijks verschil tussen de twee colleges en gaan ze vaak samen op. Een college bestaat dan uit veel interactie en is meestal met dezelfde klas.

Op wo niveau zijn hoor- en werkcolleges strikt gescheiden en heb je niet eens bij ieder vak een werkcollege. Daarnaast zijn hoorcolleges echt luistercolleges. Je zit dan niet met alleen jouw klas, maar met iedereen die dat vak volgt. Dat betekent dat jouw jaar, studenten die het vak moeten herkansen en degene die het als keuzevak hebben gekozen allemaal in dezelfde collegezaal zitten. Daarnaast zijn het echt luistercolleges waar weinig ruimte is voor vragen. Tot slot krijg je tijdens een wo opleiding minder vakken, maar meer verdieping in hoog tempo.

De weg naar je master

Ook als je een hbo-diploma hebt, kun je een master halen. Er zijn verschillende manieren om je master te behalen. Hieronder zie je welke:

pad-naar-afstuderen-tu-delft

Wat in deze afbeelding nog mist is de optie om een hbo master af te ronden. Je doet dan na de havo of vwo een hbo bachelor en volgt dan je hbo master. Ze zijn ook weer evenveel waard, maar er zit wel een verschil in: als je een hbo master wilt doen, wordt er vaak werkervaring van je gevraagd. Meestal combineer je dan studie en werk. Dat hoeft bij een wo master niet, want daar ben je echt gericht op het doen van onderzoek.

Waar ben je goed in?

Nu je weet waarin hbo en wo verschillen, kun je verder met de volgende stap: wordt het hbo of wo? Het kan zijn dat je vwo doet, maar liever een hbo studie gaat doen omdat dit meer toegepast is. Het kan ook zijn dat je havo doet, maar liever op een abstracter niveau leert. Dan kun je altijd via een hbo propedeuse of nog twee jaar vwo naar de universiteit. Hoe jij het pad bewandelt is natuurlijk aan jou. Uiteindelijk gaat het erom dat je iets doet waar je goed in bent, want meestal is dat iets wat je leuk vindt ;)

Bron: TUdelft.nl

Placeholder cta

Simpel in je inbox

Studiekeuzelab helpt je een studie kiezen.