Wat is OER? 5 vragen over de Onderwijs- & Examenregeling

min. lezen
oer in vijf vragen uitgelegd

Wanneer je aan een nieuwe opleiding begint, word je geconfronteerd met een hoop nieuwe termen en begrippen. Je zult van lang niet alles direct de betekenis weten. In dit artikel gaan we in op de OER, een begrip dat je misschien al eens voorbij hebt zien komen. Wat is de OER nu precies? Wij vertellen het je.

Wet betekent OER?

Laten we maar gelijk met de deur in huis vallen: OER staat voor Onderwijs- en Examenregeling. Dit klinkt vrij breed, en dat is het ook. Simpel gezegd is dit een soort document dat alle regels over de opleiding bevat. Hierbij moet je denken aan standaardregels betreft het studieprogramma, met als hoofdmoot examens en andere vormen van toetsing.

Wat staat er in een OER?

In de Onderwijs- en Examenregeling kun je dus verschillende regelingen en algemene informatie vinden over allerlei zaken die direct te maken hebben met jouw opleiding en voortgang op als student. Elke opleiding heeft een OER en hoewel de inhoud verschilt per opleiding, komen ze toch grotendeels overeen. Dit komt omdat een Onderwijs- en Examenregeling gebaseerd is op de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. De onderstaande dingen moeten er sowieso instaan:

  • Inhoud van de opleiding
  • Inrichting van de opleiding
  • Onderwijsvorm
  • Studievoortgang en studiebegeleiding
  • Toelatingseisen
  • Toetsing en examinering
  • Wanneer je naar het volgende jaar mag

Voor wie is de OER?

De Onderwijs- en Examenregeling is er voor alle studenten. Je vindt hier informatie over welke vakken je in welk jaar krijgt, hoeveel studiepunten elk vak waard is, wat je kunt doen als je een tentamen niet haalt, of als je je bindend studieadvies misschien niet haalt, hoe lang een docent mag doen over het nakijken van een tentamen, welke minoren je kunt volgen en in welke richting je kunt afstuderen. Heb je hier vragen over? Zoek het dan op in de OER.

Hoe komt een OER tot stand?

Je leest het: de OER is een vrij uitgebreid document met veel algemene informatie en regelingen. En om het makkelijk te maken: ieder jaar publiceert elke studie een nieuwe OER. Er zijn dan ook veel partijen betrokken bij de totstandkoming ervan.

De Onderwijs- en Examenregeling wordt allereerst door een opleidingsmanager of decaan opgesteld. Zij overleggen welke elementen gewijzigd worden en welke aanpassingen gemaakt moeten worden op basis van de wet. Hierna mogen de verschillende stakeholders (belanghebbenden) er hun zegje over doen. Dat zijn de faculteit, de opleiding, de medewerkers en de docenten. Daarna gaat dit document naar het faculteitsbestuur en de opleidingscommissie.

Nadat de opleidingscommissie een advies heeft gegeven, komt de (voorlopige) OER bij het medezeggenschapsorgaan van de faculteit te liggen: de deelraad. Hierin zitten ook studenten, net zoals medewerkers van de faculteit. Zodra zij hebben ingestemd, wordt de OER definitief vastgesteld.

Studenten hebben een belangrijke stem

Een belangrijke groep die hier een rol in speelt zijn de studenten. Niet gek ook, want dit document is er tenslotte voor hen! Verder hebben docenten het recht om een advies te geven over de inhoud. Een groep docenten en studenten is namelijk vertegenwoordigd in een medezeggenschapsorgaan van de opleiding, genaamd de opleidingscommissie.


Klinkt als een heel langdurig traject, hé? In de praktijk blijkt dit allemaal wel mee te vallen. Bijna altijd is de OER van het voorgaande jaar nog vrij actueel en daarom kan deze als basis worden gebruikt bij het opstellen van een nieuwe versie. Een paar dingetjes wijzigen en de OER is klaar voor het nieuwe studiejaar!

Hoe vind ik een OER?

Ga jij komend jaar studeren, of wil je extra informatie over jouw (mogelijke) toekomstige opleiding? Dan is de OER een heel goed startpunt. Maar hoe en waar vind je die? Via de website van je opleiding! Daar kun je het downloaden of inzien. Maak hier gebruik van, want zoals je hebt kunnen lezen, kom je hier alles tegen wat je moet weten over je eigen toekomstige opleiding. Begin hier trouwens op tijd aan want het is meestal best wat tekst.

Placeholder cta

Simpel in je inbox

Studiekeuzelab helpt je een studie kiezen.