Hoe scoort het hoger onderwijs volgens studenten zelf?

min. lezen
nationale-studenten-enquete

Je hoort het misschien wel eens van vrienden die al studeren: “Op mijn opleiding is niet altijd alles even goed georganiseerd.” Maar uit onderzoek blijkt dat studenten over het algemeen nog redelijk tevreden zijn met het hoger onderwijs, ondanks corona. Lees hier waarop hogescholen en universiteiten goed, en minder goed scoren.

Elk jaar wordt er onder studenten de Nationale Studenten Enquête (NSE) gehouden. Hier deden dit jaar 195.000 hbo- en 137.000 wo-studenten aan mee. Zij geven elk hun mening over de opleiding en de instelling waaraan zij studeren.

Dit is niet alleen handig om te weten voor scholen, universiteiten en opleidingen zelf, maar ook voor jou. Jij kunt namelijk zien hoe studenten denken over jouw toekomstige opleiding. Wat vinden zij van de sfeer, de docenten en de inhoud? Al deze onderwerpen worden behandeld tijdens de Nationale Studenten Enquête. Laten we snel een aantal opvallende resultaten bespreken.

Over de opleiding

Over het algemeen is ongeveer 78% van de universiteitsstudenten en ongeveer 66% van de hbo studenten tevreden over hun opleiding. Daarmee zijn wo studenten tevredener dan hbo studenten.

Toch is ‘slechts’ net iets meer dan de helft van de hbo studenten tevreden over de informatie vanuit de opleiding (51,8%). Wo studenten zijn een stuk tevredener. Daar vindt 68% de informatievoorziening vanuit de universiteiten goed.

Check ook eens dit artikel over verschillen hbo en wo.

Docenten worden goed beoordeeld

Een docent maakt of breekt het onderwerp. Een goede docent is een inspirator, iemand waar je misschien wel tegenop kijkt. Het is goed om te zien dat zowel hbo als wo studenten tevreden zijn over hun docenten. Zij geven aan dat docenten betrokken en deskundig zijn (85%). Ook zijn zowel hbo als wo studenten blij met het niveau Engels van de docenten, wat over het algemeen als ‘goed’ wordt beschouwd.

Ook vinden studenten dat docenten open staan voor feedback. Maar wat misschien nog wel het allerbelangrijkst is, is dat studenten zich veilig voelen.

Aansluiting op het beroepsleven

Natuurlijk kun je niet over alles tevreden zijn. Wat opvalt is dat wo studenten kritisch zijn op de aansluiting van hun studie en de beroepswereld. 54,6% van de hbo studenten vindt de aansluiting goed, terwijl maar 32,7% van de wo studenten daarover tevreden is. Dat is natuurlijk niet veel.

Dit is te verklaren aan de hand van twee punten. Op de universiteit zijn stages vaak niet verplicht en wordt er meer focus gelegd op wetenschap dan op praktijk, maar lang niet iedere wo student gaat uiteindelijk in de wetenschap werken, maar in het bedrijfsleven. Op het hbo wordt theorie toegepast in de praktijk aan de hand van bijvoorbeeld stages.

Maar nog belangrijker: de pandemie zorgde ervoor dat het niet of nauwelijks mogelijk om stage te lopen. De aansluiting wordt daardoor automatisch minder.

Figuur 2. Tevredenheidsscores opgedeeld in hbo- en wo-studenten.(bron: Nationale Studenten Enquête)

Hoger onderwijs scoort dus goed, maar...

Zo zie je dat het hoger onderwijs over het algemeen goed scoort onder studenten, ondanks corona. Toch moeten we hier wel een kanttekening bij plaatsen. Want over de jaren zie je een lichte daling in tevredenheid. Zo zie je dat universiteiten in 2019 beter scoorden op ‘algemene tevredenheid’ dan in 2021. In 2020 was er vanwege corona geen enquête, dus daar is geen data van. Het hbo deed in 2019 niet mee aan de enquête, daar is dus ook geen data van. Maar in 2018 waren studenten tevredener dan in 2021.

Wat ook opvalt is dat de NSE in 2021 de vragen aangepast heeft (op corona), waardoor de cijfers niet helemaal te vergelijken zouden zijn met voorgaande jaren. Dit klinkt misschien een beetje maf, want hoe kun je dan een dalende trend vaststellen? De vragen en manier van antwoorden vertonen overeenkomsten waardoor een vergelijking niet helemaal mank gaat.

En als je dan toch gaat vergelijken, is die daling ook te verklaren. De pandemie zorgde ervoor dat studenten niet meer fysiek naar school konden, waardoor colleges online werden gegeven. Dat zorgt bijna automatisch voor een minder hoge beoordeling, er is namelijk zoveel veranderd het afgelopen jaar.

Toch kun je komend jaar met een gerust hart beginnen met je opleiding. En als je volgend jaar gaat kiezen, dan weet je dat scholen het hartstikke goed doen, ook als de scholen zelf niet altijd open kunnen zijn. Best een geruststelling toch? Neem zelf een kijkje in de Nationale Studenten Enquête en check hoe studenten denken over jouw (toekomstige) opleiding.

Placeholder cta

Simpel in je inbox

Studiekeuzelab helpt je een studie kiezen.