Lerarenopleiding, waarom zou je eraan beginnen?

min. lezen
Leraar worden iets voor jou

Al jaren is er een groot lerarentekort in het basis- en voortgezet onderwijs. Aanmeldingen voor docentenopleidingen bleven achter. Maar nadat er maatregelen zijn genomen om het leraarschap aantrekkelijker te maken, lijken meer jongeren zich aan te melden voor de lerarenopleiding. Misschien wordt het voor jou ook interessant(er) om docent te worden.

Tekort

Het speelt al jaren: een lerarentekort. Dat geldt voor zowel het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs. Dat is een groot probleem, want zonder (goede) docenten, geen onderwijs. En zonder (goed) onderwijs ontstaan er leerachterstanden. Overal zijn er tekorten, maar vooral in de Randstad is het een flink probleem, volgens het UWV.

In het basisonderwijs worden er zelfs gastdocenten ingezet die workshops geven, terwijl ze niet bevoegd zijn om les te geven. Dat de school niet dicht hoeft is fijn, “maar het is geen onderwijs.” Op het voortgezet onderwijs zijn er vooral lerarentekorten in de vakken Duits, Frans, natuur- en scheikunde. Op dit moment is er een tekort van 9.100 leerkrachten in Nederland. Dat is ontzettend veel. 

Gevolgen

Het lerarentekort is dus een groot probleem. Zo kan het er voor zorgen dat er kansenongelijkheid ontstaat. Laten we even kijken naar de basisscholen. De scholen die zitten met lerarentekorten zijn vaak scholen die al een achterstand hebben. Als zij gaten moeten dichten met bijvoorbeeld gastdocenten, om te voorkomen dat ze een dag moeten sluiten, lopen leerlingen een nog grotere leerachterstand op.

Ten opzichte van Europese landen ga je ook zien dat we achterlopen. Volgens het artikel van EenVandaag gebeurt dat nu al. Het is al zichtbaar dat kinderen een leerachterstand oplopen ten opzichte van kinderen in andere Europese landen. Geen goede ontwikkelingen dus! 

Wat wordt eraan gedaan?

Dat is een hele lastige vraag. Rijksoverheid heeft zich hierover gebogen en is met een oplossing gekomen om het lerarentekort terug te dringen. Zo hoeven studenten die aan de pabo of een lerarenopleidingen beginnen de eerste 2 jaar maar de helft van het collegegeld te betalen.

Het leraarschap wordt ook meer gepromoot en er wordt steeds meer reclame gemaakt over het leraarschap en de mogelijkheden om leraar te worden. Tot slot wordt er door pabo’s en lerarenopleidingen meer maatwerk geboden voor bijvoorbeeld zij-instromers. Zo mogen zij tijdens hun opleiding al aan de slag als docent. Studenten die van de middelbare school komen moeten eerst aan een aantal eisen voldoen voordat zijn voor de klas mogen staan.

De derde maatregel is in de zomer van 2022 in het leven geroepen. Er is namelijk afgesproken dat er een loonsverhoging voor docenten in het primair en het voortgezet onderwijs komt.

De vierde maatregel komt vanuit verschillende gemeentes. Zij willen het makkelijker maken voor leraren om in de stad te kunnen blijven wonen. Voor veel leraren en docenten is het namelijk te duur geworden om in de stad te wonen. Hierdoor zijn ze gedwongen om ver van hun school te wonen. Dat is een probleem en daarom zijn er steden als Amsterdam en Rotterdam die leraren voorrang geven op huurwoningen, bijvoorbeeld.

Helpt dit?

Ook dit is moeilijk te zeggen. Maar toch liet de Keuzegids vorige week weten dat er een flinke stijging is in het aantal startende pabo- en lerarenopleiding studenten. De grootste stijging is te zien bij de vakken maatschappijvakken, zoals geschiedenis, aardrijkskunde en economie. Ook bij andere richtingen is een toename zichtbaar, zoals de bètavakken en in mindere mate is er een groei te zien bij de talen en sport.

Maar de grootste toename blijkt toch te komen van zij-instromers, mensen met werkervaring die besluiten docent te worden. De Keuzegids noemt als mogelijke oorzaak de maatregelen die de Rijksoverheid heeft genomen. Het aantal instromers van de middelbare scholen blijft gelijk aan dat van vorig jaar.

Is de lerarenopleiding iets voor jou?

Het docentschap is een bijzonder (mooi) vak. Toch kiezen studiekiezers er lang niet altijd voor. Gelukkig is er nu een toename zichtbaar en wordt het beroep aantrekkelijker. Dus, is het leraarschap iets voor jou?

Placeholder cta

Simpel in je inbox

Studiekeuzelab helpt je een studie kiezen.