Een studentenvereniging: Wat is het, hoe werkt het?

min. lezen
studentenvereniging

Denk je aan studeren, dan denk je aan een studentenvereniging. Maar wat is het eigenlijk, hoe werkt het en wat is het verschil tussen een studentenvereniging en een studievereniging? En wat is een corps, dispuut, jaarclub en ontgroening? Dat en meer lees je in deze blog!

Studentenvereniging: wat is dat?

Een studentenvereniging is een groep studenten van verschillende studies die samenkomt om activiteiten te doen en te borrelen. Studentenverenigingen zitten in principe in elke stad met een universiteit. Dat zijn er 13:

Alle studentensteden op één rij

Welke studentensteden hebben een universiteit?

 • Amsterdam
 • Delft
 • Den Haag (aftakking van de Universiteit van Leiden en de Haagse Hogeschool)
 • Eindhoven
 • Enschede
 • Groningen
 • Leiden
 • Nijmegen
 • Maastricht
 • Utrecht
 • Rotterdam
 • Tilburg
 • Wageningen

Studentenverenigingen staan bekend om hun borrels, gezelligheid, activiteiten, vriendschappen (en ontgroeningen). Iedereen die studeert aan een hbo of universiteit kan lid worden. De meesten doen dat in hun eerste jaar, sommigen besluiten later lid te worden. De meeste verenigingen weren mbo studenten.

De meeste steden hebben een aantal studentenverenigingen met verschillende karakters. Sommigen zijn traditioneel met allerlei verplichtingen, terwijl anderen juist vrijblijvend zijn. Hoe dan ook: mocht je erbij willen, dan zit er altijd wel iets tussen. Het is dus maar net wat je wilt.

Verschil met studievereniging

Een studentenvereniging en een studievereniging klinken bijna hetzelfde, maar er is een belangrijk verschil. Bij een studentenvereniging maakt het niet uit welke studie je doet en op welke hbo of universiteit je zit. Daarnaast houdt een studentenvereniging zich vooral bezig met gezelligheid en saamhorigheid.

Een studievereniging is altijd gebonden aan een bepaalde studie en soms aan een faculteit. Er zitten daar ook alleen studenten die die studie volgen (of bij een bepaalde faculteit). Bij deze vereniging kun je ook terecht voor studiemateriaal en oefententamens. Sommige studieverenigingen hebben ook verschillende commissies, zoals een feest- of reiscommissie, maar dat zal altijd (enigszins) studiegerelateerd zijn.

Waarom zou je lid worden?

Veel studenten gaan voor hun studie naar een compleet nieuwe stad. Ze kennen daar weinig andere mensen en willen toch alles uit hun studententijd halen. Daarom gaan ze bij een studentenvereniging. Je leert namelijk in korte tijd heel veel andere mensen, en de stad, kennen.

In sommige steden als Leiden, Delft, Groningen en Maastricht heerst er een sterke verenigingscultuur. Als je daar gaat studeren en je wilt een leuke tijd hebben, is het wel aan te raden om bij een vereniging te gaan. Maar het hoeft natuurlijk niet en er zijn talloze studenten in die steden die helemaal niet bij een vereniging of dispuut zitten, maar wel de tijd van hun leven hebben. Uiteindelijk gaat het erom waar jij je fijn bij voelt.

O.a. Maarten van Rossum, Armin van Buuren, Beau van Erven Doorens, Eva Jinek, Ruben Nicolai en Koning Willem-Alexander zijn oud-verenigingsleden.

studentenvereniging-vroeger

Zo zag een borrel er vroeger uit

Antal begrippen op één rij

Om studentenverenigingen goed te begrijpen, zijn er een aantal begrippen die belangrijk zijn om te weten. Daarom leggen we de belangrijkste uit.

Corps / Corporale vereniging

Misschien heb je hier al eens van gehoord: het studentencorps. Dit zijn, traditioneel gezien, de oudste studentenverenigingen van een studentenstad. Deze zijn verenigd in een overkoepelende organisatie genaamd Algemene Studenten Vergadering (ASV).

Niet iedere studentenstad heeft een corps, alleen Groningen (Vindicat atque Polit), Amsterdam (Amsterdamsch Studenten Corps/Amsterdamsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging), Leiden (Leids studentencorps Minerva), Utrecht (Utrechts Studentencorps & Utrechtse Vrouwelijke Studenten Vereniging), Delft (Delfts studentencorps), Wageningen (Wagenings Studenten Corps) en Rotterdam (Rotterdams studentencorps & Rotterdamse Vrouwelijke Studenten Vereniging) hebben een erkend corps. Dit zijn allemaal steden met universiteiten.

Tilburg, Nijmegen en Eindhoven hebben wel studentenverenigingen die zichzelf corps noemen, maar zijn dat volgens het ASV eigenlijk niet (al hebben ze wel hetzelfde karakter). Corpora (meervoud voor corps) zijn dus de traditionele studentenverenigingen en ken je misschien van de serie Feuten. Het Amsterdamsch Studenten Corps en de Amsterdamsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging (A.S.C./A.V.S.V.) is met meer dan 2.700 actieve leden de grootste studentenvereniging van Nederland.

Vrijblijvend / Alternatief / Gezelligheidsverenigingen

Lang niet alle studentenverenigingen zijn dus corpora, of doen zich voor als traditionele studentenverenigingen. Er zijn behoorlijk wat verschillende studentenverenigingen, zoals een groot aantal verenigingen waarbij een meer vrijblijvende sfeer hangt en waarbij een minder heftige ontgroening – of zelfs geen ontgroening – is. Ook zijn de jaarclubs vaker gemengd (lees hieronder). In iedere studentenstad is wel één vrijblijvende of 'alternatieve' vereniging te vinden. Dit is dus veel minder traditioneel en de nadruk ligt nog meer op gezelligheid.

Er zijn ook sportieve studentenverenigingen zoals een studenten roei- voetbal- of hockeyvereniging. Er zijn zelfs studenten surfverenigingen. Het kan soms even zoeken zijn, maar er valt altijd wel iets te vinden.

Verder zijn er nog studentenverenigingen op basis van van geloof, zoals een christelijke studentenvereniging. Of speciaal voor internationale studenten, zoals het Erasmus Student Network.

Sociëteit

Studentenverenigingen hebben altijd een eigen Sociëteit. Dat is niets meer dan een clubhuis waar sociale activiteiten zoals feestjes, borrels, vergaderingen en andere activiteiten worden georganiseerd. Er is dan meestal ook een bar, keuken, vergaderzaal en soms een restaurant aanwezig in de Sociëteit.

Jaarclub

Iedere studentenvereniging kent jaarclubs, gevormd door een aantal studenten die in hetzelfde jaar lid zijn geworden. Een jaarclub bestaat uit 5 tot soms wel 20 leden. Jaarclubs zijn bijna nooit gemengd, jongens en meiden hebben dus hun eigen clubs, en komen vaak samen om te eten, te studeren en te feesten. Soms wonen ze ook bij elkaar, maar dat hoeft niet perse zo te zijn.

Dispuut

Bijna iedere studentenvereniging kent disputen. Naast dat je in een jaarclub komt, kun je ervoor kiezen om bij een dispuut te gaan. Dit is een club binnen de vereniging, maar kan ook onafhankelijk zijn (in Maastricht heb je bijvoorbeeld veel onafhankelijke disputen). Het heeft een eigen ontgroening en een eigen huis waar je (soms) ook kan wonen.

In tegenstelling tot een jaarclub zit niet alleen met je eigen jaargenoten samen, maar ook studenten uit verschillende jaren. Vaak moet je worden gevraagd door bestaande leden. Er zijn ongemengde en gemengde disputen.

Het is altijd feest bij een dispuut

Verticale

Een Verticale lijkt een beetje op een dispuut. Hier zitten ook verschillende jaren door elkaar, maar hier word je vaak lid van met je hele jaarclub.

Bestuur

Het bestuur van een studentenvereniging is een groep studenten die de dagelijkse leiding heeft over de vereniging. Meestal bestaat een bestuur uit vier tot acht studenten die een jaartje stoppen met hun studie. Binnen de meer traditionele verenigingen (zoals de corpora) wordt het bestuur ook wel de senaat genoemd. Een typisch studentenverenigingsbestuur bestaat uit de volgende functies:

 • Voorzitter, ook wel rector, praeses, in de studentenwereld soms nog als praeses geschreven, of president

 • Secretaris, ook wel abactis of ab actis

 • Penningmeester, ook wel quaestor, thesaurier, of fiscus

 • Vicevoorzitter, soms assessor, Vicepresident, vicepreses of algemeen lid

 • Commissaris

Commissie

Dan heb je nog verschillende commissies binnen een studentenvereniging die allemaal een andere taak hebben. Sommige commissies organiseren een bepaalde activiteit, zoals jaarlijkse feesten, de introductie en weer anderen een reis of een sporttoernooi. Er zijn ook commissies die zich inzetten voor een goed doel. Meestal is het zo dat je een aantal studiepunten moet hebben voordat je bij een commissie kan, aangezien het best wat tijd in beslag kan nemen en je studie er niet onder mag lijden.

Introductie/Ontgroening

Hier hoor je misschien wel het meeste over als je iets in het nieuws leest over studentenverenigingen. Het kan overkomen als een totale verschrikking, waardoor je eigenlijk al geen zin meer hebt om überhaupt lid te worden. Maar misschien helpt het een beetje als we je uitleggen waarom ontgroeningen bestaan.

Het doel van de ontgroening is namelijk dat je in een korte tijd de andere aspirant-leden leert kennen en jaarclubs vormt. Het idee is dat als je hetzelfde doorstaan hebt, je een sterke band overhoudt en je vrienden voor het leven blijft. Inmiddels worden ontgroeningen steeds beter gereguleerd aangezien er vroeger nog wel eens ongelukken gebeurden omdat aspirant-leden (extreem) gevaarlijke opdrachten moesten doen.

Niet iedere studentenvereniging heeft dus een ontgroening en sommigen kennen alleen een introductie om elkaar beter te leren kennen. Dus mocht je bij een vereniging willen, maar je hebt geen zin in een zware ontgroening, dan kan dat prima.

Placeholder cta

Simpel in je inbox

Studiekeuzelab helpt je een studie kiezen.