De Koninklijke Marechaussee, wat doen zij eigenlijk?

min. lezen
def-header-defensie-marechaussee
ministerie-van-defensie-logo
Deze blog is gemaakt voor het Ministerie van Defensie

Branded content

Je ziet ze vaak lopen op Schiphol, of op het binnenhof in Den Haag (waar de overheid zit), maar wie zijn die mensen in blauw? Is het de politie? Nee, het is de Marechaussee. In deze blog lees je er alles over: van wie ze zijn, tot wat ze doen en meer.

Verschil politie en marechaussee

Weet jij het verschil tussen de Politie en Koninklijke Marechaussee? De Politie zorgt voor de veiligheid op straat en de Koninklijke Marechaussee zorgt voor de veiligheid van de staat.

Dat vraagt om uitleg. De politie vind je meestal op straat. Zij bewaken de openbare orde en verlenen hulp aan burgers. De politie zorgt ervoor dat iedereen veilig over straat kan en treedt op 'door ontsporingen te bestrijden.' Dat gaat van onenigheid tussen buren (dus als jij tijdens een huisfeestje de speakers van je vader op standje burenruzie zet), tot het aanpakken van zware criminaliteit.

De Koninklijke Marechaussee mag dit ook doen, want ze hebben dezelfde bevoegdheden. De marechaussee is namelijk een politie organisatie met militaire status. Dat wil zeggen dat het onder de Nederlandse Krijgsmacht valt en niet onder de politie. Daarom zie je ze niet altijd dezelfde dingen doen als de politie, terwijl ze dat wel mogen.

Maar toch werken politie en Marechaussee nauw samen. Bijvoorbeeld als er tijdens een voetbalwedstrijd rellen zijn uitgebroken en de politie komt mensen tekort. Of wanneer er een zware crimineel opgepakt moet worden. Lees hier meer over de taken van de Koninklijke Marechaussee.

De Koninklijke Marechaussee

De Koninklijke Marechaussee waakt over de veiligheid van Nederland en het Caribisch gebied. Wereldwijd wordt de marechaussee ingezet op plaatsen van strategisch belang. Van koninklijke paleizen in Nederland tot aan de buitengrenzen van Europa. Van luchthavens in Nederland en het Caribisch gebied tot oorlogs- en crisisgebieden overal ter wereld. De marechaussee heeft 3 hoofdtaken:

  • Grenspolitietaak;
  • Bewaken en beveiligen;
  • Internationale en militaire politietaken.

1. Grenspolitie

De marechaussee controleert het grensverkeer van personen en bestrijdt criminaliteit die zich niet laat tegenhouden door grenzen. In Nederland doet de marechaussee dit door het bewaken van de Europese buitengrens op vliegvelden, in zeehavens en langs de kust.

Rechercheurs van de marechaussee doen onderzoek naar strafbare feiten die naar voren komen tijdens het uitvoeren van de grenspolitietaak. Zo onderzoeken ze criminele organisaties die zich richten op mensensmokkel en mensenhandel. Migratiecontrolehonden van de marechaussee helpen bij het opsporen van verstopte personen in bijvoorbeeld vrachtwagens en bussen die de grenzen passeren.

2. Bewaken en beveiligen

De marechaussee beveiligt belangrijke objecten en personen. Bij objecten moet je denken aan de koninklijke paleizen, het Binnenhof in Den Haag en de Nederlandse vliegvelden en -zeehavens. Bij personen moet je denken aan diplomaten, politici, hooggeplaatste militairen in binnen- en buitenland en de koninklijke familie.

De pelotons Hoog Risico Beveiliging bewaken en beveiligen objecten in Nederland met een verhoogde dreiging op aanslagen. De Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten beveiligen mensen. De marechaussee beschermt ook de burgerluchtvaart tegen terrorisme.

side-info-marechaussee
werkenbijdefensie.nl Check het verhaal van Renaldo

Hij werkt als wachtmeester bij de Marechaussee op Schiphol.

3. Internationale en militaire politietaken

De Koninklijke Marechaussee treedt op als politie voor alle Defensieonderdelen van de Nederlandse Krijgsmacht. Daarom zijn er marechausseebrigades en -posten gevestigd bij kazernes, militaire vliegbases, de marinehavens en bij onderdelen van de Nederlandse krijgsmacht in het buitenland. De militaire politietaak van de marechaussee zijn bijvoorbeeld patrouilles, verkeersdiensten, ordemaatregelen bij oefeningen, het geven van advies en voorlichting aan commandanten en hun personeel. Ook doet de Marechaussee verkeerscontroles bij de militaire en onderzoeken zij strafbare feiten.

De Brigade Caribisch Gebied van de marechaussee voert politietaken uit voor de Nederlandse militairen, de militairen van de Curaçaose en Arubaanse militie en op de militaire locaties in het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Kom meer te weten over de Marechaussee

Nu weet je een stuk meer over de Koninklijke Marechaussee. Het is een onderdeel van Defensie die een beetje tussen de politie en het leger zit. Wil je meer weten over de Marechaussee, check dan ook eens de serie 'Ewout aan de Grens', of check nog eens het YouTube kanaal van de Marechaussee

Denk je zelfs: "dat wil ik misschien ook!"? Ga dan naar werkenbijdefensie.nl