Met 100 studenten wonen op een boerenerf: Een dag uit het leven van een student

min. lezen
met-100-studenten-wonen-op-boerenerf-dag-uit-leven-van-student
Door Aeres MBO Dronten Warmonderhof
Door Aeres MBO Dronten Warmonderhof

Branded content

Stel je voor: je woont op een boerenerf tussen een veehouderij, tuinbouw- en akkerbouwbedrijf, waar je élke middag in de praktijk werkt. Alleen in de ochtend heb je theorieles, in het schoolgebouw vlak naast je studentenhuis. Je kookt en eet samen met je huisgenoten die ook je klasgenoten zijn en ’s avonds chill je in jullie gezamenlijke huiskamer of bij de pizzahut aan de vijver.

En dat is dan jouw opleiding! Beleef hier een dag uit het leven van een Warmonderhofstudent.

Zelf ondernemen in je derde jaar

Warmonderhof is voor student Linde Van Driessche één groot avontuur. “We wonen met zes studenten uit verschillende leerjaren in één huisje. Dat maakt het bijzonder, want ik leer mensen kennen die ik anders niet zou spreken. Wat mij opvalt is dat ondernemen op Warmonderhof heel erg wordt gestimuleerd. Ik vind het superleuk dat we veel verantwoordelijkheid krijgen. Dat derdejaars bijvoorbeeld op de studentenbedrijven LOT en LONK hun eigen bedrijf mogen runnen. Dat is best uniek.”

Door de nadruk op ondernemerschap merk ik dat ik zelf ook gemakkelijker meer actie onderneem en verantwoordelijkheid neem. Zo hebben mijn klasgenoot Mirthe en ik de veehouderij op Warmonderhof een paar maanden zelfstandig gedraaid, tot de nieuwe veehouder er was.”

De landbouw van de toekomst: doen ze hier al 70 jaar

De Nederlandse landbouw gaat meer en meer richting kringlooplandbouw en natuurinclusieve landbouw, en dat is wat studenten van Warmonderhof al decennialang leren. Student Anniek van der Vaart: “De documentaires en programma’s die je nu ziet op tv over regeneratieve landbouw; dat is wat ze hier op Warmonderhof al zeventig jaar doen! De biodynamische landbouw loopt voor op mensen die wakker geschud moeten worden.”

Anniek wil haar kennis ook aan anderen overbrengen. "Ik wil anderen leren: wat is groente, wat zit erin? Waarom is het gezond? Waarom is deze manier van boeren gezond? En ik wil producten leren verwerken zoals kaas maken, zodat ik de hele lijn van groei tot mond kan uitvoeren.” 

aereswarmonderhof.nl
aereswarmonderhof.nl Wat is biodynamische landbouw?

In de biodynamische landbouw denken we heel ‘basic’. We willen planten en dieren ‘naar hun eigen aard’ verzorgen. Meer weten? 

Koeien spiegelen jouw gemoedstoestand

Via het paadje langs de vijver loop je in een minuutje naar de veehouderij. Daar staan de koeien in de winter in de potstal. In de zomer vind je ze op de weilanden rondom het erf. Als je melkdienst hebt, melk je ’s morgens in alle vroegte voor schooltijd en ben je ook aan het einde van de middag in de melkput te vinden. Samen met boer Joep en je medestudenten verzorg je de dieren.

Student Linde werkt in de veehouderij: “Je brengt je eigen gemoedstoestand over op het dier. Je moet altijd rustig zijn bij koeien in de buurt. Als jij gaat stressen of onduidelijk bent, dan merken ze het gelijk en reageren ze omgekeerd aan wat jij wilt.”

Planten, zaaien en wieden bij tuinbouw

Loop je praktijk in de tuinbouw, dan moet je door de schuifdeur de kas in om daar te gaan oogsten, planten, zaaien of wieden. Ook buiten op het land worden fijne groenten geteeld. Dat gebeurt onder leiding van de derdejaars studenten en tuinders Kiki en Marloe.

Student Lisanna Lambrechtsen heeft haar hart verpand aan de tuinbouw. “Dat is echt hèt vak voor mij: de vele gewassen, de diversiteit aan taken, de verfijndheid van het vak, de veel directere afzet, het mooi presenteren. Op één dag doe je zoveel verschillende dingen. Daarnaast gaat het ook om een stukje schoonheid; om de artistieke insteek ervan.” 

joep-warmonderhof-aeres

Grote trekkers en werktuigen bij akkerbouw

Even verderop zit het akkerbouwbedrijf. Dat is de praktijk van de vele hectares, grote werktuigen en trekkers. Je werkt er onder begeleiding van akkerbouwers Florian en Kelvin.

Student Mara Reiser deed tijdens haar eerste jaar ervaring op in de praktijk van tuinbouw, akkerbouw en veehouderij, maar de akkerbouw staat voor haar aan kop. “Akkerbouw, veehouderij én mechanisatie spreken mij meer aan. Qua persoonlijkheid zitten er ook verschillen tussen tuinders, veehouders en akkerbouwers. Ik ben meer van dat laatste.” Mara wil later graag met mensen werken. Een zorgboerderij lijkt haar wel wat. Met koeien, verzuivelen, kaas en zorgvragers.

Ommetje langs de planten en de dieren

Op Warmonderhof maak je dagelijks van dichtbij mee hoe de biodynamische landbouw in elkaar zit en wat ervoor nodig is om gezond eten te produceren, te verwerken en te verkopen. En…hoe je dat doet op een natuurinclusieve en diervriendelijke manier.

Heb je ’s avonds geen zin om op de bank te hangen? Is het lekker weer? Moet je er even uit? Je kunt met je huisgenoten, of alleen, een heerlijk ommetje maken langs de gewassen en de dieren. Ook wordt er geregeld een filmavond, pizza-diner of kledingruilbeurs georganiseerd.

Student Manuel Sintnicolaas loopt geregeld bij zijn klasgenoten binnen. “Met de eerste-, tweede- en derdejaars werken we dagelijks samen op de boerderij. We zijn verbonden in ons werk en onze passie. Het is altijd gezellig en er is altijd wel iemand bij wie je terecht kunt. Die contacten zijn voor mij zeer waardevol.”

Snelkookpanrecept voor de landbouw

De combinatie van theorie en praktijk is de beste snelkookpanmethode om boer te worden in hart en nieren. Veel van de studenten van Warmonderhof komen niet uit een landbouwfamilie. Door zo intensief te wonen, werken en leren op een biodynamisch gemengd bedrijf, doen ze heel snel de kennis en vaardigheden op die hen voorbereiden op een toekomst in de biodynamische landbouwsector.

Landbouw is zoveel meer dan alleen boerderijwerk

We zeggen met opzet ‘landbouwsector’. Want landbouw is zoveel meer dan alleen boerderijwerk. Natuurlijk begint de landbouw met het verbouwen van groenten, fruit, kruiden, zaden en het houden van melkvee of vleesvee.

Maar er is meer: ook de verwerking en het verkopen van producten, het begeleiden van medewerkers, natuurbeheer, lassen, machinetechniek, de communicatie óver de landbouw en natuurlijk het ondernemerschap horen erbij. Dat komt in de latere jaren van de opleiding aan bod.

Door de breedte van de opleiding vind je Warmonderhoffers overal ter wereld in de meest uiteenlopende beroepen. Warmonderhof biedt jou het complete pakket om goed voorbereid jouw rol te gaan spelen in de landbouw van de toekomst! 

Dagje meelopen? Meld je aan voor een meeloopdag

Tijdens een meeloopdag leer je de studenten, boeren en tuinders kennen tijdens de middagpraktijk. Je mag mee-eten in de studentenhuizen en je krijgt een proefles van één van de docenten. Meld je nu aan voor een meeloopdag!

MELD JE NU AAN

meeloopdag-aeres-warmonderhof